Брайдан инструкция по применению

Укажите ваш точный адрес, чтобы купить Брайдан в ближайшей аптеке

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

 

БРАЙДАН®

(BRIDION®)

 

Склад:

діюча речовина: sugammadex (сугамадекс);

1 мл розчину містить 100 мг сугамадексу;

допоміжні речовини: натрію гідроксид, кислота хлористоводнева концентрована, вода для ін’єкцій.

 

Лікарська форма. Розчин для ін’єкцій.

 

Основні фізико-хімічні властивості:  водний розчин.

 

Фармакотерапевтична група. Антидоти. Код АТX V03A B35.

 

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка.

Механізм дії. Сугамадекс – це модифікований гамма-циклодекстрин, який селективно зв’язує міорелаксанти. Він формує у плазмі крові комплекс із нейром’язовими блокуючими агентами рокуронієм і верокуронієм, зменшуючи кількість нейром’язового блокатора, здатного зв'язуватися з нікотиновими рецепторами у нейром’язовому синапсі. Це призводить до реверсії нейром’язової блокади, спричиненої рокуронієм або верокуронієм.

Фармакодинамічні ефекти. У ході досліджень залежності ефекту від дози сугамадекс застосовували в дозах від 0,5 мг/кг до 16 мг/кг при нейром’язовій блокаді, спричиненій рокуронієм (0,6, 0,9, 1,0 і 1,2 мг/кг рокуронію броміду з дозою підтримки або без неї) або верокуронієм (0,1 мг/кг верокуронію броміду з дозою підтримки або без неї). Сугамадекс застосовували в різні моменти часу блокади та при різній глибині блокади. У цих дослідженнях спостерігалася чітка залежність ефекту від дози.

Клінічна ефективність та безпечність. Сугамадекс можна застосовувати в різні моменти часу після введення рокуронію або верокуронію броміду.

Стандартна реверсія – глибока нейром’язова блокада.

Під час основного дослідження пацієнти були рандомізовані у групи, які отримували або рокуроній, або верокуроній. Після останньої дози рокуронію або верокуронію при рівні 1-2 посттетанічних скорочень застосовували сугамадекс у дозі 4 мг/кг або неостигмін у дозі 70 мкг/кг. Час від початку застосування сугамадексу або неостигміну до відновлення відношення T4/T1 до 0,9 становив:

 

Час (хв) від застосування сугамадексу або неостигміну при глибокій нейромязовій блокаді (1-2 посттетанічних скорочення), спричиненій рокуронієм або верокуронієм, до відновлення відношення T4/T1 до 0,9.

 

Нейром’язовий блокуючий агент

Режим лікування

Сугамадекс (4,0 мг/кг)

Неостигмін (70 мкг/кг)

Рокуроній

N

37

37

Середнє (хв) значення

2,7

49

Діапазон

1,2-16,1

13,3-145,7

Верокуроній

N

47

36

Середнє (хв) значення

3,3

49,9

Діапазон

1,4-68,4

46-312,7

 

Стандартна реверсія – помірна нейром’язова блокада.

В іншому основному дослідженні пацієнти були рандомізовані у групи, які отримували або рокуроній, або верокуроній. Після останньої дози рокуронію або верокуронію, при повторній появі T2, застосовували сугамадекс у дозі 2 мг/кг або неостигмін у дозі 50 мкг/кг. Час від початку застосування сугамадексу або неостигміну до відновлення відношення T4/T1 до 0,9 становив:

 

Час (хв) від застосування сугамадексу або неостигміну при повторній появі T2 після застосування рокуронію або верокуронію до відновлення відношення T4/T1 до 0,9.

Нейром’язовий блокуючий агент

Режим лікування

Сугамадекс (2,0 мг/кг)

Неостигмін (50 мкг/кг)

Рокуроній

N

48

48

Середнє (хв) значення

1,4

17,6

Діапазон

0,9-5,4

3,7-106,9

Верокуроній

N

48

45

Середнє (хв) значення

2,1

18,96

Діапазон

1,2-64,2

2,9-76,2

 

Реверсію сугамадексом нейром’язової блокади, спричиненої рокуронієм, порівнювали з реверсією неостигміном нейром’язової блокади, спричиненої цис-атракуріумом. При повторній появі T2 застосовували 2 мг/кг сугамадексу або 50 мкг/кг неостигміну. Застосування сугамадексу призводило до більш швидкої реверсії нейром'язової блокади, спричиненої рокуронієм, порівняно з реверсією нейром'язової блокади, спричиненої цис-атракуріумом, при застосуванні неостигміну:

 

Час (хв) від застосування сугамадексу або неостигміну при появі T2 після застосування рокуронію або цис-атракуріуму до відновлення відношення T4/T1 до 0,9.

Нейром’язовий блокуючий агент

Режим лікування

Рокуроній і сугамадекс
(2,0 мг/кг)

Цис-атракуріум і неостигмін (50 мкг/кг)

N

34

39

Середнє (хв) значення

1,9

7,2

Діапазон

0,7-6,4

4,2-28,2

 


Негайна реверсія.

Час до відновлення після нейром’язової блокади, спричиненої сукцинілхоліном (1 мг/кг), порівнювався з відновленням при застосуванні сугамадексу (16 мг/кг, на 3 хв пізніше) після нейром’язової блокади, спричиненої рокуронієм (1,2 мг/кг):

 

Час (хв) від застосування рокуронію і сугамадексу або сукцинілхоліну до відновлення T1 до 10 %.

Нейром’язовий агент

Режим лікування

Рокуроній і сугамадекс
(16,0 мг/кг)

Сукцинілхолін

(1,0 мг/кг)

N

55

55

Середнє (хв) значення

4,2

7,1

Діапазон

3,5-7,7

3,7-10,5

 

В об’єднаному аналізі були отримані такі дані стосовно часу відновлення при застосуванні 16 мг/кг сугамадексу після введення 1,2 мг/кг рокуронію броміду:

 

Час (хв) від застосування сугамадексу (через 3 хв після введення рокуронію) до відновлення відношення T4/T1 до 0,9, 0,8 або 0,7.

 

T4/T1 до 0,9

T4/T1 до 0,8

T4/T1 до 0,7

N

65

65

65

Середнє (хв) значення

1,5

1,3

1,1

Діапазон

0,5-14,3

0,5-6,2

0,5-3,3

 

Порушення функції нирок.

Ефективність і безпечність застосування сугамадексу при оперативному втручанні у пацієнтів з/без тяжкої форми порушення функції нирок порівнювалися у двох відкритих дослідженнях. У одному дослідженні сугамадекс застосовували після нейром’язової блокади, спричиненої рокуронієм, при рівні 1-2 посттетанічних скорочень (4 мг/кг; N=68); у іншому дослідженні сугамадекс вводили при повторному виникненні T2 (2 мг/кг; N=30). Відновлення після нейром’язової блокади відбувалося трохи довше у пацієнтів з тяжкою формою порушення функції нирок в порівнянні з пацієнтами без порушення функції нирок. У цих дослідженнях у пацієнтів з тяжкою формою порушення функції нирок не спостерігалося залишкової або повторної нейром’язової блокади.

Вплив на інтервал QTc.

У трьох спеціалізованих клінічних дослідженнях (N=287) застосування лише сугамадексу, сугамадексу в комбінації з рокуронієм або векуронієм, а також сугамадексу в комбінації з пропофолом або севофлураном не асоціювалося з клінічно значущою пролонгацією QT/QTc. Цей висновок підтверджується результатами інтегрованої ЕКГ та даними про побічні реакції у дослідженнях фази 2-3.

Фармакокінетика.

Фармакокінетичні показники сугамадексу були визначені на підставі загальної суми концентрацій цього препарату, не зв’язаного в комплексі та зв’язаного в комплексі. У пацієнтів, яким проводиться анестезія, такі фармакокінетичні показники як кліренс і об’єм розподілу, є однаковими для сугамадексу, не зв’язаного в комплексі та зв’язаного в комплексі.

Розподіл. Об’єм розподілу сугамадексу у рівноважному стані становить приблизно 11-14 л у дорослих пацієнтів з нормальною функцією нирок (згідно із загальноприйнятим, некомпартментальним фармакокінетичним аналізом). Ні сугамадекс, ні комплекс «сугамадекс-рокуроній», не зв'язуються з білками плазми крові або еритроцитами, що продемонстровано in vitro з використанням плазми і цільної крові людини (чоловічої статі). При внутрішньовенному болюсному введенні в дозах від 1 до 16 мг/кг сугамадекс демонструє лінійну кінетику.

Метаболізм. У доклінічних і клінічних дослідженнях метаболіти сугамадексу виявлені не були; як шлях виведення спостерігалася тільки ниркова екскреція незміненого препарату.

Виведення.

У дорослих пацієнтів з нормальною функцією нирок, яким проводять анестезію, період напіввиведення сугамадексу становить приблизно 2 години, а розрахунковий кліренс із плазми крові – приблизно 84 мл/хв. Масс-балансовое дослідження показало, що більше 90 % дози виводиться впродовж 24 годин. 96 % дози виводиться з сечею, з яких як мінімум 95 %  ̶  незмінений сугамадекс. Менше 0,02 % сугамадексу виводиться з калом і повітрям, що видихається. При застосуванні сугамадексу у здорових добровольців спостерігалося посилення виведення нирками рокуронію у складі комплексу.

 

Окремі групи пацієнтів.

Порушення функції нирок та вік.

У фармакокінетичному дослідженні, в якому порівнювали показники у пацієнтів з тяжкою формою порушення функції нирок та у пацієнтів з нормальною нирковою функцією, рівні сугамадексу в плазмі крові були подібними протягом першої години після введення, а потім знижувалися з більшою швидкістю в групі контролю. Сумарна експозиція сугамадексу була пролоногованою, що призводило до зростання експозиції приблизно в 17 разів у пацієнтів з тяжкою формою порушення функції нирок. У пацієнтів з тяжкою формою порушення функції нирок низькі концентрації сугамадексу визначаються протягом щонайменше 48 годин після застосування препарату. Фармакокінетичні показники сугамадексу, в залежності від вікової групи і функції нирок (на основі компартментального моделювання), представлені у таблиці нижче.

 

Окремі характеристики пацієнта

Прогнозовані показники фармакокінетики

Демогра-фічні показники

Функція нирок

(кліренс креатиніну, мл/хв)

Кліренс, мл/хв

(КВ)

Об'єм розподілу в рівноважному стані, л (КВ)

Період напів-виведення, год

 

 

(CV)

Дорослі

40 років

75 кг

Норма

100

84 (22%)

11,9

2,0 (19%)

Порушення (форма):

Легка             50

Помірна        30

Тяжка            10

48 (22%)

29 (23%)

9 (19%)

13,1

13,7

14,2

3,6 (20%)

6,1 (21%)

20,3 (20%)

Літній вік

75 років

75 кг

Норма

80

72 (26%)

12,4

2,4 (23%)

Порушення (форма):

Легка            50

Помірна        30

Тяжка            10

49 (22%)

29 (22%)

8 (19%)

13,1

13,7

14,2

3,5 (19%)

6,1 (20%)

21,0 (23%)

Підлітки

15 років

56 кг

Норма

95

76 (20%)

9,3

1,7 (17%)

Порушення (форма):

Легка             48

Помірна        29

Тяжка            10

45 (24%)

26 (22%)

7 (18%)

10,1

10,5

10,9

3,0 (21%)

5,2 (19%)

17,8 (18%)

Діти

7 років

23 кг

Норма

51

40 (21%)

4,3

1,5 (16%)

Порушення (форма):

Легка             26

Помірна        15

Тяжка              5

20 (20%)

11 (27%)

3 (22%)

4,5

4,6

4,7

2,9 (19%)

5,2 (24%)

19,4 (23%)

 

Вказані середні показники і коефіцієнт варіації (КВ в %). У даній моделі визначення показника КВ для об’єму розподілу неможливе.


Стать.

Не спостерігалось відмінностей в залежності від статі.

Раса.

У дослідженні за участю здорових добровольців японського і європейського походження не спостерігалося клінічно значущих відмінностей фармакокінетичних показників. Обмежені дані не вказують на відмінності фармакокінетичних показників у представників негроїдної раси.

Маса тіла.

Популяційний фармакокінетичний аналіз у дорослих і літніх пацієнтів показав відсутність клінічно значущого взаємозв’язку між кліренсом, об’ємом розподілу і масою тіла.

 

Клінічні характеристики.

Показання.

Дорослі. Реверсія нейром’язової блокади, спричиненої рокуронієм або верокуронієм.

Діти. Сугамадекс рекомендується для застосування дітям і підліткам у віці від 2 до 17 років лише для стандартної реверсії блокади, спричиненої рокуронієм.

 

Протипоказання. Підвищена чутливість до активної речовини або до будь-якого компонента препарату.

 

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Інформація, представлена в цьому розділі, грунтується на даних про спорідненість у зв’язуванні між сугамадексом і іншими лікарськими засобами, даних неклінічних експериментів, клінічних досліджень і моделювань з використанням моделі, що враховує фармакодинамічний ефект нейром’язових блокаторів і сугамадексу, а також на дани про фармакокінетичну взаємодію між нейром’язовими блокаторами і сугамадексом. Виходячи з цих даних, не очікується виникнення клінічно значущої фармакодинамічної взаємодії з іншими препаратами, за винятком нижченаведеного:

- не можна виключити взаємодію за типом витіснення з тореміфеном і фусидовою кислотою (не очікується клінічно значущої взаємодії за типом захоплення);

- не можна виключити взаємодію за типом захоплення з гормональними контрацептивами (не очікується взаємодії за типом витіснення).

Взаємодії, що потенційно впливають на ефективність сугамадексу (взаємодії за типом витіснення).

Оскільки деякі препарати застосовуються після введення сугамадексу, теоретично рокуроній або векуроній можуть витіснятися з комплексу з сугамадексом. На цей час взаємодії за типом витіснення очікуються лише для декількох препаратів (тореміфен і фусидова кислота). В результаті може спостерігатися відновлення нейром’язової блокади. У цій ситуації необхідно підтримувати штучну вентиляцію легенів у пацієнта. Введення лікарського препарату, що викликав заміщення, у разі інфузії слід припинити. У ситуаціях, коли може виникати взаємодія за типом витіснення, стан пацієнта слід ретельно контролювати для виявлення ознак відновлення нейром’язової блокади (приблизно впродовж 15 хвилин) після парентерального введення інших препаратів, які застосовуються впродовж 7,5 години після введення сугамадексу.

Тореміфен.

При застосуванні тореміфену, що має відносно високу константу спорідненості з сугамадексом стосовно зв’язування, а також відносно високу концентрацію у плазмі крові, існує вірогідність витіснення верокуронію або рокуронію з комплексу із сугамадексом. Лікарі повинні пам’ятати, що з цієї причини відновлення відношення T4/T1 до 0,9 може бути сповільнене у пацієнтів, які отримали тореміфен у день операції.

Внутрішньовенне введення фусидової кислоти.

Застосування фусидової кислоти в передопераційному періоді може призвести до деякої затримки відновлення відношення T4/T1 до 0,9. Не очікується повтору нейром’язової блокади в післяопераційному періоді, оскільки період введення фусидової кислоти складає декілька годин, а рівні в крові зберігаються впродовж 2-3 днів.

Взаємодії, що потенційно впливають на ефективність інших препаратів (взаємодії за типом захоплення).

Внаслідок введення сугамадексу деякі лікарські препарати можуть стати менш ефективними через зниження (вільної) концентрації в плазмі крові. Якщо виникає така ситуація, лікареві рекомендовано розглянути можливість повторного введення того ж препарату, терапевтично еквівалентного препарату (переважно іншого хімічного класу) і/або, у відповідних випадках, провести нефармакологічні процедури.

Гормональні контрацептиви.

Взаємодія між сугамадексом в дозі 4 мг/кг і прогестероном може призвести до зниження сили дії прогестерону (34 % AUC), що аналогічне зниженню, яке спостерігалося при застосуванні добової дози орального контрацептиву на 12 годин пізніше, що може призвести до зниження ефективності контрацептиву. Для естрогенів очікується зниження ефекту. Тому застосування болюсної дози сугамадексу розглядається як еквівалентне одній пропущеній добовій дозі стероїдного перорального контрацептиву (комбінованого або одного прогестогену). Якщо пероральний контрацептив був застосований у день введення сугамадексу, необхідно звернутися до розділу інструкції для медичного застосування перорального контрацептиву, що описує дії у разі пропуску дози.

У разі застосування гормональних контрацептивів, які не приймаються перорально,  пацієнт повинен використовувати додатковий негормональний контрацептивний метод протягом наступних 7 днів і дотримуватись рекомендацій, вказаних в інструкції із застосування контрацептиву.

Взаємодії, спричинені тривалим ефектом рокуронію чи верокуронію.

При застосуванні в післяопераційний період препаратів, що посилюють нейром’язову блокаду, необхідно приділяти особливу увагу можливому відновленню нейром’язової блокади. Необхідно звернутися до інструкції для медичного застосування рокуронію чи верокуронію для отримання специфічної інформації щодо препаратів, які посилюють нейром’язову блокаду. У випадку відновлення нейром’язової блокади пацієнт може потребувати механічної вентиляції легень чи повторного введення сугамадексу.

Вплив на лабораторні тести.

У цілому сугамадекс не впливає на лабораторні тести, за винятком, можливо, кількісного визначення прогестерону в сироватці крові. Вплив на результат цього тесту спостерігався при плазмовій концентрації сугамадексу 100 мкг/мл (максимальний рівень у плазмі крові після болюсної ін’єкції 8 мг/кг).

У дослідженні за участі здорових добровольців введення сугамадексу в дозах 4 мг/кг і 16 мг/кг призводило до максимальної середньої пролонгації aPТT (активованого парціального тромбопластинового часу) на 17 та 22 % відповідно, протромбінового часу міжнародного нормалізованого співвідношення (ПЧ МНС) - на 11 та 22 % відповідно. Ці граничні значення пролонгації aPТT та ПЧ (МНС) спостерігалися протягом короткого часу (≤ 30 хв).

В дослідженнях in vitro спостерігалася фармакодинамічна взаємодія (пролонгація aPTT і ПЧ) при застосуванні з антагоністами вітаміну К, нефракціонованим гепарином, низькомолекулярними гепариноїдами, рівароксабаном і дабігатраном.

Діти.

Офіційні дослідження взаємодій не проводилися. Вказані вище взаємодії у дорослих пацієнтів, а також застереження розділу «Особливості застосування» слід брати до уваги при лікуванні дітей.

 

Особливості застосування.

Згідно із стандартною практикою в період постанестезії після нейром’язової блокади рекомендовано проводити моніторинг стану пацієнта в післяопераційному періоді для виявлення небажаних ускладнень, включаючи відновлення нейром’язової блокади.


Моніторинг дихальної функції під час відновлення.

Штучна вентиляція легень обов’язкова до відновлення адекватного самостійного дихання після реверсії нейром’язового блоку.

Навіть якщо нейром’язова провідність відновилась повністю, інші препарати, що застосовувались під час і після операції, можуть пригнічувати дихальну функцію; з цієї причини може потребуватися продовження штучної вентиляції.

Якщо після екстубації повторно виникає нейром’язова блокада, необхідно забезпечити адекватну вентиляцію легень.

Відновлення нейром’язової блокади.

У ході клінічних досліджень повідомлялося про відновлення нейром’язової блокади при застосуванні доз, нижчих від оптимальних (дослідження щодо підбору дози). Для запобігання відновлення нейром’язової блокади необхідно застосовувати дози, рекомендовані для стандартної чи негайної реверсії.

Вплив на гемостаз.

У ході досліджень за участі здорових добровольців введення сугамадексу в дозах 4 мг/кг та 16 мг/кг призвело до максимальної середньої пролонгації aPТT (активованого парціального тромбопластинового часу) на 17 та 22% відповідно, протромбінового часу міжнародного нормалізованого співвідношення (ПЧ МНС) на 11 та 22 % відповідно.  Ці граничні значення пролонгації aPТT та ПЧ (МНС) спостерігалися протягом короткого часу (≤  30 хвилин). За даними клінічної інформації (n=1738) і спеціального дослідження за участі 1184 пацієнтів, яким проводили хірургічне втручання з приводу перелому шийки стегна/ заміни великого суглоба, не спостерігається клінічно значущого впливу виключно сугамадексу чи його комбінації з антикоагулянтами на частоту виникнення такого ускладнення, як кровотеча під час або після оперативного втручання.  В дослідженнях in vitro спостерігалася фармакодинамічна взаємодія (пролонгація aPTT і ПЧ) при застосуванні препарату з антагоністами вітаміну К, нефракціонованим гепарином, низькомолекулярними гепариноїдами, рівароксабаном і дабігатраном. У пацієнтів, які отримували стандартне профілактичне лікування антикоагулянтами в післяопераційний період, така фармакодинамічна взаємодія не буля клінічно значущою. Слід з обережністю застосовувати сугамадекс пацієнтам, які отримують антикоагулянти для лікування уже існуючого або супутнього захворювання.

Не можна виключити ризик кровотечі:

- у пацієнтів із вродженим дефіцитом К-вітамінозалежних факторів згортання крові;

- у пацієнтів з коагулопатіями;

- при застосуванні похідних кумарину, а також коли МНС вище 3,5;

- при застосуванні антикоагулянтів і сугамадексу в дозі 16 мг/кг.

При медичних показаннях застосування сугамадексу у таких пацієнтів анестезіолог повинен проаналізувати переваги лікування і можливий ризик кровотечі, враховуючи анамнез пацієнта щодо кровотеч та тип запланованого хірургічного втручання. При застосуванні сугамадексу у таких пацієнтів рекомендовано проводити моніторинг гемостазу і показників згортання крові.

Час очікування при повторному введенні нейром’язових блокаторів після реверсії із застосуванням сугамадексу.

 

Повторне застосування рокуронію або векуронію після стандартної реверсії (до 4 мг/кг сугамадексу):

Мінімальний час очікування

Нейром’язові блокатори і доза

5 хвилин

1,2 мг/кг рокуронію

4 години

0,6 мг/кг рокуронію або

0,1 мг/кг векуронію

Початок нейром’язової блокади може наступити приблизно через 4 хвилини, а тривалість нейром’язової блокади може бути скороченою приблизно до 15 хвилин після повторного застосування рокуронію в дозі 1,2 мг/кг (або 0,6 мг/кг).

Виходячи із результатів фармакокінетичного моделювання, для пацієнтів з порушенням функції нирок легкого та помірного ступеня тяжкості рекомендований проміжок часу до повторного введення рокуронію в дозі 0,6 мг/кг або векуронію в дозі 0,1 мг/кг після стандартного відновлення нейром’язової провідності сугамадексом повинен становити 24 години. Якщо необхідний більш короткий проміжок часу, доза рокуронію для нової нейром’язової блокади повинна становити 1,2 мг/кг.

Повторне введення рокуронію або векуронію після негайної реверсії (16 мг/кг сугамадексу). В дуже рідких випадках, коли виникає така необхідність, час очікування становить 24 години.

Якщо виникає необхідність нейром’язової блокади раніше, ніж закінчився рекомендований час очікування, слід застосовувати нестероїдні нейром’язові блокатори. Початок дії деполяризувального нейром’язового блокатора може наступити дещо пізніше, ніж очікується, оскільки основна частина постсинаптичних нікотинових рецепторів все ще може бути зайнята нейром’язовим блокатором.

Порушення функції нирок.

Застосування сугамадексу не рекомендоване для пацієнтів з тяжкою формою порушення функції нирок, включаючи пацієнтів, яким необхідне проведення діалізу.

Анестезія легкого ступеня.

Коли в клінічних дослідженнях нейром'язова блокада навмисно знімалася в середині дії анестезії, іноді спостерігалися ознаки легкої анестезії (рух, кашель, гримаси або смоктання ендотрахеальної трубки). У випадку, коли нейром'язова блокада знята, а анестезія продовжує діяти, відповідно до клінічних показань слід ввести пацієнтові додаткові дози анестетика та/або опіоїда.

Виражена брадикардія.

В окремих випадках виражена брадикардія спостерігалася впродовж декількох хвилин після введення сугамадексу для реверсії нейром'язової блокади. Іноді брадікардія може призводити до зупинки серця. Слід проводити ретельний моніторинг змін гемодинаміки у пацієнта під час і після реверсії нейром'язової блокади. Якщо спостерігається клінічно значуща брадикардія, слід призначити антихолінергічні препарати, наприклад атропін.

Порушення функції печінки.

Сугамадекс не метаболізується і не виводиться печінкою; з цієї причини не проводились цільові дослідження за участю пацієнтів з порушенням функції печінки. Лікування пацієнтів з тяжкою формою порушення функції печінки необхідно проводити з великою обережністю. У випадку порушення функції печінки, що супроводжується коагулопатією, див. вищенаведену інформацію стосовно впливу на гемостаз.

Застосування в інтенсивній терапії.

Не вивчалось застосування сугамадексу пацієнтам, які отримували рокуроній або векуроній в умовах інтенсивної терапії.

Застосування сугамадексу для реверсії нейром'язової блокади, спричиненої іншими нейром’язовими блокуючими агентами (за винятком рокуронію та верокуронію).

Сугамадекс не слід застосовувати для реверсії блокади, спричиненої нестероїдними нейром’язовими блокуючими агентами, такими як сукцинілхолін або сполуки бензилізохіноліну.

Сугамадекс не слід застосовувати для реверсії блокади, спричиненої стероїдними нейром’язовими блокуючими агентами, за винятком рокуронію та верокуронію, оскільки немає інформації щодо ефективності та безпеки для таких випадків.

Сугамадекс не рекомендується застосовувати для реверсії блокади, спричиненої панкуронієм, оскільки інформації щодо його застосування в таких випадках недостатньо.

Затримка відновлення.

При станах, пов’язаних зі сповільненим кровотоком, таких як захворювання серцево-судинної системи, літній вік, набряки (наприклад, при тяжкій формі порушення фінкції печінки), час відновлення може подовжуватися.

Реакції підвищеної чутливості до препарату.

Лікар повинен пам’ятати про можливість розвитку реакцій підвищеної чутливості до препарату (включаючи анафілактичні реакції) і дотримуватись необхідних заходів з їх попередження (див. розділ «Побічні реакції»).

 

Пацієнти, які дотримуються дієти з контролем споживання натрію.

1 мл препарату містить 9,7 мг натрію. Доза 23 мг натрію розглядається як «без натрію». Якщо необхідно ввести більш ніж 2,4 мл розчину, це необхідно враховувати у пацієнтаів, які дотримуються дієти з контролем споживання натрію.

 

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Вагітність. Клінічна інформація щодо застосування сугамадексу в період вагітності відсутня.

Дослідження на тваринах не показали безпосереднього чи опосередкованого впливу на перебіг вагітності, розвиток ембріона/плоду, пологи чи постнатальний розвиток.

Слід з обережністю застосовувати сугамадекс у вагітних жінок.

Годування груддю. Невідомо, чи проникає сугамадекс у грудне молоко людини.

Дослідження на тваринах показали, що сугамадекс проникає у грудне молоко. Оральна абсорбція циклодекстрину є, як правило, низькою; не передбачається впливу на дитину при одноразовому введенні сугамадексу жінці в період годування груддю.

Сугамадекс можна застосовувати в період годування груддю.

 

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Препарат Брайдан® не впливає на здатність керувати автотранспортом або механізмами.

 

Спосіб застосування та дози.

Шлях введення. Сугамадекс застосовують внутрішньовенно у вигляді одноразової болюсної ін’єкції. Болюсну ін’єкцію необхідно зробити швидко, протягом 10 с, безпосередньо у вену або в існуючу систему для внутрішньовенного введення.

Під час клінічних досліджень введення сугамадексу здійснювалося лише у вигляді одноразової болюсної ін’єкції.

Препарат застосовується тільки лікарем-анестезіологом чи під його наглядом.

Рекомендується використання відповідної техніки нейром’язового моніторингу для спостереження за відновленням після нейром’язової блокади.

Рекомендована доза сугамадексу залежить від рівня нейром’язової блокади, яка повинна бути реверсована, та не залежить від режиму анестезії.

Сугамадекс можна застосовувати для реверсії різних ступенів глибини нейром’язової блокади, спричиненої рокуронієм або верокуронієм.

Дорослі.

Стандартна реверсія нейром’язової блокади.

Рекомендована доза сугамадексу при відновленні, що досягає рівня 1-2 посттетанічних скорочень при блокаді, спричиненій рокуронієм або верокуронієм, становить 4,0 мг/кг маси тіла. Середній час відновлення відношення T4/T1 до 0,9 ­– близько 3 хв.

Рекомендована доза препарату при виникненні спонтанного відновлення повторної появи Т2 при блокаді, спричиненій рокуронієм або верокуронієм, становить 2 мг/кг маси тіла. Середній час відновлення відношення T4/T1 до 0,9 ­– близько 2 хв.

При застосуванні рекомендованих доз для стандартної реверсії, відновлення відношення T4/T1 до 0,9 відбувається швидше, якщо нейром’язова блокада спричинена рокуронієм, а не верокуронієм.

Негайна реверсія нейром’язової блокади, спричиненої рокуронієм.

При виникненні необхідності негайної реверсії нейром’язової блокади, спричиненої рокуронієм, рекомендована доза сугамадексу становить 16 мг/кг маси тіла. При застосуванні 16 мг/кг сугамадексу через 3 хв після болюсної дози 1,2 мг/кг рокуронію броміду, середній час відновлення відношення T4/T1 до 0,9 становить близько 1,5 хв.

Немає данних щодо застосування сугамадексу для негайної реверсії блокади, спричиненої верокуронієм.


Повторне введення сугамадексу.

Повторне введення сугамадексу в дозі 4 мг/кг рекомендується у виняткових ситуаціях поновлення нейром’язової блокади в післяопераційний період після початкової дози сугамадексу 2 мг/кг або 4 мг/кг. Після застосування другої дози сугамадексу необхідно ретельно спостерігати за станом пацієнта, щоб упевнитись у повному відновленні нейром’язової функції.

Повторне введення рокуронію або верокуронію після застосування сугамадексу.

Інформацію стосовно періоду між повторним введенням рокуронію або векуронію після застосування сугамадексу див. у розділі «Особливості застосування».

Порушення функції нирок.

При порушенні функції нирок легкого та помірного ступеня тяжкості (кліренс креатиніну ≥ 30 мл/хв та