Энджерикс-В аналоги и цены

Всего найдено 38 аналогов Энджерикс-В
Все аналоги Энджерикс-В подобраны по международной системе классификации лекарственных средств АТС (анатомо-терапевтическо-химическая классификация).
Действующие вещества: Вирус гепатита B - очищенный антиген
Укажите ваш точный адрес, чтобы купить Энджерикс-В в ближайшей аптеке
Средняя цена
843
179 – 1506 грн

Классификация лекарственного препарата Энджерикс-В

Аналоги по составу

У нижеперечисленных аналагов Энджерикс-В совпадают коды ATC. Аналоги подобраны по химической структуре лекарственного препарата и являются наиболее подходящими заменителями. Одинаковый состав, показания к применению, могут отличаться дозы действующих веществ.
Состав: вакцина

Аналоги по показанию и способу применения

Аналоги совпадают по коду ATC 4-го уровня. Лекарственные препараты, имеющие различный состав, но могут быть схожи по показанию и способу применения.

Аналоги по коду ATC 3-го уровня

Аналоги совпадают по коду ATC 3-го уровня. Лекарственные препараты, имеющие различный состав, но могут быть схожи по показания и способу применения.
Все аналоги Энджерикс-В представлены исключительно в ознакомительных целях и не являются поводом для самостоятельного принятия решения о замене препарата. Перед употреблением препарата проконсультируйтесь с врачом и ознакомьтесь с инструкцией по применению.
САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ'Я

Інструкція про застосування

медичного імунобіологічного препарату

ЕнджериксTM-В /Engerix TM -B

Вакцина для профілактики вірусного гепатиту В, рекомбінантна

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА.

міжнародна непатентована назва: Hepatitis B (rDNA) vaccine

основні властивості лікарської форми: ЕнджериксTM-В, Вакцина для профілактики вірусного гепатиту В, рекомбінантна - стерильна суспензія, що містить очищений основний поверхневий антиген вірусу, одержаний за допомогою технології рекомбінантної ДНК та абсорбований на гідроксиді алюмінію. Антиген виділяють із культури дріжджових клітин (Saccharomyces cerevisiae), у яких є ген, що кодує основний поверхневий антиген вірусу гепатиту В (HВsAg). Цей поверхневий антиген дріжджових клітин ретельно очищають за допомогою декількох фізико-хімічних методів, що застосовуються послідовно. Поверхневий антиген спонтанно трансформується у сферичні частки діаметром 20 нм, в яких містяться неглікозильовані поліпептиди антигену і ліпідний матрикс, що складається, головним чином, з фосфоліпідів. Велика кількість ретельних досліджень показала, що ці частки мають властивості, характерні для природного HВsAg. Стандартизація методів ферментації та очищення дозволила забезпечити високу стабільність складу вакцини ЕнджериксTM-В. Вакцина проходить високий ступінь очищення і відповідає вимогам ВООЗ для рекомбінантних вакцин проти гепатиту В. Для її виробництва не використовуються субстанції людського походження.

СКЛАД. Доза вакцини (1,0 мл) містить: діючі речовини: 20 мкг HВsAg;

доза вакцини (0,5 мл) містить: діючі речовини: 10 мкг HBsAg.

Допоміжні речовини: алюмінію гідроксид, натрію хлорид, динатрію фосфат дигідрат, натрію фосфорнокислий однозаміщений 2-водний, вода для ін’єкцій.

Полісорбат 20 (присутній у слідових кількостях як результат виробничого процесу).

ЛІКАРСЬКА ФОРМА. Суспензія для ін’єкцій.

КОД за АТС. J07B C01.

ІМУНОБІОЛОГІЧНІ ТА БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ. Вакцина ЕнджериксTM-В стимулює утворення специфічних гуморальних антитіл проти HBsAg (основного поверхневого антигену вірусу гепатиту В). Титр антитіл проти HBsAg, вищий за 10 МО/л, корелює з достатнім ступенем імунного захисту проти інфекції, викликаної вірусом гепатиту В (HBV).

Ефективність імунного захисту У групах ризику: у широкомасштабних дослідженнях у новонароджених, дітей та дорослих, які входять до групи ризику, була продемонстрована 95-100 % ефективність імунного захисту.

Ефективність імунного захисту становила 95 % у новонароджених від HBsAg-позитивних матерів, імунізованих відповідно зі схемами у 0, 1 і 2 або 0, 1 і 6 місяців без супутнього введення HBIg (імуноглобуліна проти НВV) при народженні. Однак при одночасному введенні HBIg і вакцини при народженні дитини ефективність імунного захисту збільшувалася до 98%.

Через двадцять років після первинної вакцинації у дитинстві, діти, народжені матерями, які є носіями HBV, отримували повторну дозу ЕнджериксTM-В. Через один місяць мінімум 93% пацієнтів (N=75) мали вторинну імунну відповідь, що свідчить про наявність імунологічної пам'яті.

У здорових осіб та пацієнтів з нирковою недостатністю: у нижченаведеній таблиці сумовані рівні серопротекцій (у відсотках пацієнтів з титром антитіл проти HBsAg ≥ 10 МО/л), отриманих у клінічних дослідженнях при застосуванні різних схем вакцинації.

Групи пацієнтів

Схема вакцинації

Рівень серопротекції

Здорові особи

0, 1, 6 місяців

0, 1, 6 – 12 місяців

На 7-й місяць: ≥ 96 %

На 1-й місяць: 15 %

На 3-й місяць: 89 %

На 13-й місяць: 95,8 %

Здорові особи 16 років і старше

0, 7, 21 день – 12 місяців

На 28-й день: 65,2 %

На 2-й місяць: 76 %

На 13-й місяць: 98,6 %

Пацієнти з нирковою недостатністю, включаючи дорослих 16 років і старше, що перебувають на гемодіалізі

0, 1, 2, 6 місяців

(2 х 20 мкг)

На 3-й місяць: 55,4 %

На 7-й місяць: 87,1 %

Порівняльна таблиця ефективності імунного захисту (серопротекція СП), досягнутого при застосуванні двох різних дозових схем у осіб віком від 11 до 15 років включно протягом

66 місяців спостереження після першої дози первинної вакцинації:

Групи вакцинованих

СП (%)

2 місяці

СП(%)

6 місяців

СП(%)

7 місяців

СП (%)

30 місяців

СП(%)

42 місяці

СП (%)

54 місяці

СП (%)

66 місяців

ЕнджериксTM-В

10 мкг

(схема 0, 1, 6 місяців)

55,8

87,6

98,2

96,9

92,5

94,7

91,4

ЕнджериксTM-В

20 мкг

(схема 0, 6 місяців)

11,3

26,4

96,7

87,1

83,7

84.4

79,5

Наведені дані свідчать, що первинна вакцинація індукує циркуляцію антитіл до HBsAg, яка зберігається протягом щонайменше 66 місяців. Після завершення курсу первинної вакцинації у кожний проміжок часу немає суттєвої клінічної різниці у рівні серопротекції при порівнянні 2-х схем вакцинації. Всі суб’єкти з обох груп вакцинації (включаючи тих, які мали рівень антитіл до HBsAg

Ревакцинація здорових пацієнтів

Пацієнти (N=284) віком 12-13 років, яким проводилася вакцинація у дитинстві з введенням 3 доз ЕнджериксTM-В, одержали повторну дозу. Через один місяць у 98,9% пацієнтів було досягнуто рівень серопротекції.

Зниження частоти гепатоцелюлярної карциноми у дітей. Після вакцинації з метою профілактики гепатиту В, проведеної в національному масштабі на Тайвані, у дітей 6-14 років спостерігалося значне зниження частоти розвитку гепатоцелюлярної карциноми. Мало місце також значне зниження поширеності антигену вірусу гепатиту В, персистенція якого є суттєвим фактором у розвитку гепатоцелюлярної карциноми. ПОКАЗАННЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ. ЕнджериксTM-В показаний для активної імунізації з метою профілактики захворювання, викликаного усіма відомими підтипами HBV у пацієнтів будь-якого віку, для яких існує ризик інфікування.

У зонах з низькою ендемічністю гепатиту В рекомендується імунізувати вакциною ЕнджериксTM-В новонароджених дітей та підлітків, а також осіб, що складають групи підвищеного ризику інфікування:

– медичні працівники,

– співробітники міліції, пожежних бригад, військовослужбовці,

– пацієнти, яким проводилось переливання крові,

– особи, які проживають у спеціальних установах, та персонал, який їх обслуговує,

– особи, у яких підвищений ризик захворюваності пов’язаний з їхньою сексуальною орієнтацією,

– наркомани, які використовують наркотики у вигляді ін’єкцій,

– особи, які виїжджають у зони з високою ендемічністю гепатиту В,

– діти, народжені матерями – носіями вірусу гепатиту В,

– уродженці зон з високою ендемічністю гепатиту В,

– пацієнти із серповидно-клітинною анемією,

– пацієнти, що чекають на трансплантацію органів та тканин,

– особи з хронічними захворюваннями печінки або особи, які перебувають в групі ризику розвитку хронічного захворювання печінки (наприклад, носії вірусу гепатиту С, особи, які зловживають алкоголем),

– особи, що знаходяться в сімейних (побутових та статевих) контактах з будь-ким із наведених вище груп та з пацієнтами, хворими на гепатит В у гострій чи хронічній формі,

– усі інші особи, які в силу своєї діяльності чи способу життя можуть бути інфіковані HBV.

У зонах з середньою чи високою частотою захворюваності на гепатит В, де існує ризик інфікування для більшої частини населення, вакцинацію необхідно проводити всім новонародженим, дітям та підліткам.

За допомогою імунізації ЕнджериксTM-В можна також попередити гепатит D, оскільки гепатит D не виникає при відсутності інфекції, викликаної HBV.

Імунізація з метою профілактики гепатиту В знижує частоту не тільки захворюваності на гепатит В, але й прояви залежних від перебігу цієї хвороби хронічного активного гепатиту В, та гепатиту В, ускладненого хронічними ускладненнями (наприклад, цирозом печінки).

При проведенні імунізації на території України, щодо схеми застосування, протипоказань та взаємодії з іншими лікарськими засобами, слід керуватися діючими наказами МОЗ України щодо профілактичних щеплень.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ І ДОЗИ.

Дозування

Вакцина для дорослих

Доза 20 мкг (1,0 мл) рекомендується для дорослих (осіб віком 20 років і старше). Також може використовуватися з метою імунопрофілактики пацієнтів віком від 11 років і старше, включаючи підлітків віком 15 років, шляхом введення 2 доз вакцини за схемою, наведеною нижче, в ситуаціях з низьким ризиком інфікування гепатитом В та забезпечення отримання пацієнтом цього двохдозового курсу вакцинації.

Вакцина для дітей

Доза 10 мкг (0,5 мл) рекомендується для новонароджених, дітей та осіб віком до 19 років.

Схема імунізації

Первинна імунізація

Всі особи:

Схема імунізації, згідно з якою другу дозу вводять через 1 місяць, а третю – через 6 місяців після першої (0, 1 та 6 місяців) забезпечує оптимальний рівень імунітету на 7 місяць і високі титри антитіл.

При прискореній схемі, згідно з якою другу ін’єкцію проводять через 1 місяць після першої, третю – через 2 місяці після першої (0, 1 і 2 місяці) імунітет виникає швидше і вакцинація переноситься краще. Згідно з цією схемою, можливе застосування четвертої дози через 12 місяців у випадку, коли титри антитіл після третьої дози є нижчими, ніж після застосування схеми 0, 1, 6 місяців. У немовлят такий режим вакцинації дозволяє одночасне введення вакцини проти гепатиту В разом з іншими дитячими вакцинами.

У виключних випадках у дорослих, коли необхідно швидко одержати імунітет, наприклад, для мандрівників у високоендемічні зони, що проходять курс щеплення з метою профілактики захворювання на гепатит В за місяць до виїзду, другу ін’єкцію роблять через 7 днів після першої, третю – через 21 день після першої (0, 7 і 21 день). При застосуванні цієї схеми рекомендовано проведення четвертої дози через 12 місяців після першої.

Особи віком від 11 до 15 років включно: Доза 20 мкг може застосовуватися у осіб віком від 11 до 15 років включно згідно зі схемою 0, 6 місяців. Однак, у цьому випадку необхідний рівень імунітету проти вірусу гепатиту В може не бути досягнутий до другої дози. Таким чином, зазначену схему слід застосовувати лише у ситуаціях низького ризику інфікування HBV протягом курсу вакцинації та при забезпеченні отримання пацієнтом двохдозового курсу вакцинації. Якщо зазначені умови забезпечити неможливо (пацієнти, що знаходяться на гемодіалізі, мандрівники в високоепідемічні регіони та у випадку тісного контакту з інфікованими особами) слід використовувати трьохдозову схему, або прискорену схему дозою 10 мкг.

Пацієнти з нирковою недостатністю, включаючи тих, що перебувають на гемодіалізі віком 16 років і старше: Схема первинної імунізації пацієнтів з нирковою недостатністю, включаючи тих, що перебувають на гемодіалізі, складається з введення чотирьох подвійних доз (2х20 мкг): першої, другої через 1 місяць; третьої – через 2 місяці, і четвертої через 6 місяців після першої дози. Зазначену схему слід адаптувати з метою забезпечення досягнення титру антитіл проти вірусу гепатиту В рівного, або такого, що перевищує прийнятий показник 10 МО/л.

Пацієнти з нирковою недостатністю, включаючи тих, що перебувають на гемодіалізі віком до 15 років, в тому числі немовлят: У пацієнтів з нирковою недостатністю, включаючи тих, що перебувають на гемодіалізі, відмічається знижена імунна відповідь на вакцини для профілактики гепатиту В. У них можуть застосовуватися схеми імунізації ЕнджериксTM-В 0, 1, 2, 12 місяців, або 0, 1, 6 місяців. Згідно з даними, отриманими у дорослих, вакцинація подвійними дозами антигену може підвищувати імунітет. Під час імунізації слід проводити серологічні аналізи. Для досягнення прийнятного показника титру антитіл проти HBsAg ≥10 МО/л можуть знадобитися додаткові дози вакцини.

Відоме або можливе інфікування вірусом гепатиту В: У випадках інфікування HBV (зокрема, через забруднену голку) першу дозу ЕнджериксTM-В слід застосовувати одночасно із імуноглобуліном (IgB), який має вводитися в інше місце. Слід застосовувати схему імунізації 0, 1, 2, 12 місяців.

Немовлята, матері яких є носіями вірусу гепатиту В: Імунізацію таких новонароджених вакциною ЕнджериксTM-В (10 мкг) необхідно починати при народженні. Можна застосовувати дві схеми імунізації: або в 0, 1, 2 і 12 місяців, або в 0, 1 і 6 місяців; вико­ристання першої схеми забезпечує більш швидку імунну відповідь. При наявності імуноглобуліну проти гепатиту В (HBIg) його необхідно вводити одночасно з вакциною ЕнджериксTM-В, оскільки це може збільшити ефективність захисту, разом з тим ін’єкцію необхідно робити в інше місце. Зазначена схема імунізації може адаптуватися згідно місцевої практики імунізації відповідно до рекомендацій щодо віку застосування інших дитячих вакцин.

Бустерна доза

Необхідність бустерної дози у здорових людей, які отримали повний курс первинної вакцинації, не підтверджена; однак, на сьогоднішній час деякі офіційні програми вакцинації включили рекомендації щодо введення бустерної дози вакцини, яких слід дотримуватися.

Для пацієнтів, які перебувають на гемодіалізі, а також пацієнтів з імунною недостатністю рекомендується введення бустерної дози для забезпечення рівня антитіл ≥10 МО/л.

Повідомлялося про введення бустерної дози. Бустерна доза дуже добре переноситься при використанні схеми первинної вакцинації.

Спосіб введення

ЕнджериксTM-В слід вводити внутрішньом’язово у ділянку дельтоподібного м’яза у дорослих та дітей або у передньобокову ділянку стегна у новонароджених, немовлят та дітей молодшого ві­ку. Як виняток пацієнтам з тромбоцитопенією чи іншими порушеннями згортаючої системи крові вакцину можна вводити під­шкірно. ЕнджериксTM-В не слід вводити в ділянку сідниць або внутрішньошкірно, оскільки це може призвести до зниження імунної відповіді.

ПОБІЧНА ДІЯ.

Наведені дані, отримані як у клінічних дослідженнях, так і за даними післяліцензійного фармаконагляду.

Клінічні дослідження: наведена нижче сукупність параметрів безпеки базується на даних, отриманих при імунізації більш ніж 5 300 пацієнтів.

Частота побічних реакцій класифікована наступним чином:

Дуже часті (≥ 1/10);

Часті (≥ 1/100,